ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#5 RANK #5 WEEK RANK 5 SHARES 766 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 2536 +10
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 2535 +9
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 2557 +14
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 2569 +16
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 2596 +15
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 131
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 26
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 23
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 104
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 66
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 210
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 408
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 434
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 67
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 50
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 410
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 319
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 837 -3
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 177
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 239 +1
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 318
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 71
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 412
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 169
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 358 +3
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 569
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 904
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 362 -2
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 129
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 388 -1
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 241
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 445 +2
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 340 -1
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 228 -1
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 133
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 253 +2
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 398 +1

អ្នកគាំទ្រ

766 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload