ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#5 RANK #4 WEEK RANK 5 SHARES 781 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ Town CD Vol 53 2014 27
សង្សារចាស់អូនជាព្រាននារី Town CD Vol 53 2014 157 +1
My Girl កុំចាកចោលបង Town CD Vol 53 2014 616 +5
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 1484 +8
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 712 +7
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 1364 +4
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 162 +1
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 234
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 120
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 26
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 22
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 99
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 64
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 217
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 415
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 445 +2
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 65
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 49
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 420 -2
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 326
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 821 +3
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 175
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 226
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 295
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 70
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 410 +1
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 143
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 312
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 546
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 870 +3
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 379 -1
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 137
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 401 -1
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 237 +1
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 400 -1
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 311
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 218
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 130
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 230 +1
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 307 +1

អ្នកគាំទ្រ

781 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload