ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#5 RANK #4 WEEK RANK 5 SHARES 777 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ Town CD Vol 53 2014 40 +2
សង្សារចាស់អូនជាព្រាននារី Town CD Vol 53 2014 200 +4
My Girl កុំចាកចោលបង Town CD Vol 53 2014 758 +7
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 1722 +20
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 815 +18
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 1552 +16
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 177 +2
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 255 -1
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 121 +1
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 26
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 23
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 100
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 63 +1
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 214
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 417
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 442
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 66
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 49
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 415
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 322
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 812 -1
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 169
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 227 -1
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 296 +2
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 70
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 409 -1
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 144
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 314 +2
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 537 +1
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 871 +3
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 374
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 134 +1
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 399
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 235
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 406
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 312 -1
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 215
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 128
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 231 +1
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 331 +1

អ្នកគាំទ្រ

777 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload