ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#4 RANK #4 WEEK RANK 5 SHARES 781 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
គេជាតារាល្បី Town CD Vol 63 2015 1599 +410
ពូម៉ូតូឌុប Town CD Vol 63 2015 1834 +361
ប្រពន្ធខ្ញុំយំនឹកសង្សារ Town CD Vol 63 2015 1141 +490
សារភាពក្រោយគេ Town CD Vol 63 2015 2123 +365
សែនស្រណោះ Town CD Vol 59 2014 2008 +138
ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ Town CD Vol 53 2014 21
សង្សារចាស់អូនជាព្រាននារី Town CD Vol 53 2014 145
My Girl កុំចាកចោលបង Town CD Vol 53 2014 567 +6
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 1384 +10
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 635 +9
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 1192 +5
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 154
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 221 +1
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 117 +2
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 27
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 22
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 97 +1
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 64
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 216
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 416
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 443
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 65
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 49
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 409 +4
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 323
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 817 +2
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 172 +1
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 226
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 295
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 69
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 403 -1
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 144
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 304 +2
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 543
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 847
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 378
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 138
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 402 +1
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 236
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 387 +2
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 309 +1
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 212 +2
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 131
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 227
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 285 +2

អ្នកគាំទ្រ

781 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload