ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#4 RANK #4 WEEK RANK 5 SHARES 774 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
ខ្ញុំខ្លាចហើយលុយ Town CD Vol 53 2014 75 +3
សង្សារចាស់អូនជាព្រាននារី Town CD Vol 53 2014 277 +14
My Girl កុំចាកចោលបង Town CD Vol 53 2014 1008 +38
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 1965 +8
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 1051 +20
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 1859 +35
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 195
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 273 +3
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 124
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 26
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 23
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 100
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 63
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 213
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 416 -1
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 443
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 64
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 48
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 415 -1
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 323 -2
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 818 -4
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 168
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 225
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 299 -3
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 70
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 408
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 148
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 324
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 539 -1
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 875
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 367 -1
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 132 -1
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 403 -2
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 235
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 420 +1
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 317
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 216
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 130
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 238
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 353 +3

អ្នកគាំទ្រ

774 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload