ខេម

សង្ខេប ជីវប្រវត្តិ ព័ត៌មាន

Coming Soon

(អានបន្ត)
#5 RANK #6 WEEK RANK 5 SHARES 765 UPVOTES

ចំរៀងរបស់ ខេម

តាមចំរៀងថ្មីជាងគេ តាមចំណាត់ថ្នាក់ តាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
Song ផលិតកម្ម Album Year ចំណាត់ថ្នាក់
បងមិនសង្ហារ Town CD Vol 48 2014 2573 +17
ព្រមអោយអូនថែអ្នកថ្មី Town CD Vol 48 2014 2574 -1
ផឹកស្រវឹងមិនចេះបើកបរ Town CD Vol 49 2014 2591 +22
សារ៉ាវ៉ាន់លង់ស្នេហ៍ Town CD Vol 49 2014 2585 +16
មួយសូន្យ Town CD Vol 52 2014 2611 +18
សារភាពស្នេហ៍តែអូនមិនស្រលាញ់ Town CD Vol 43 2013 6
មានអារម្មណ៍ថាយើងជិតបែកគ្នា Town CD Vol 43 2013 131 +1
មិនសំលាប់ខ្លួនដោយសារស្រីទេ Town CD Vol 43 2013 26
បងយំព្រោះអាណិតអូន Town CD Vol 39 2013 23
ឈប់ Call ណាថ្លៃ Town CD Vol 39 2013 105
បេះដូងបងមិនអាចគ្មានអូន Town CD Vol 39 2013 66
ភូមិយើងសប្បាយរាល់ឆ្នាំ Town CD Vol 37 2013 210
នៅយូរព្រោះគូរមិនទាន់ដល់ Town CD Vol 36 2013 408
ស៊ូនៅកំលោះ Town CD Vol 36 2013 434 +1
ថ្ងៃស្អែកអូនការ Town CD Vol 32 2012 3
បងដឹងអូនអស់អារម្មណ៏ហើយ Town CD Vol 31 2012 67
គ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលនឹកអូន Town CD Vol 31 2012 50
រៀនមិនចេះ នាងមិនស្រលាញ់​ Town CD Vol 19 -... 2012 411
លែងបែកគ្នាហើយ Town CD Vol 23 -... 2012 319
អាសូរអាប្រិម Town CD Vol 23 -... 2012 842 +2
លួចស្នេហ៍អ្នកគ្រូក្រមុំ Town CD Vol 25 -... 2012 177
ពេលអូនត្រូវគ្នា Town CD Vol 25 -... 2012 239 +1
ខ្ទមចាស់ចាំអូន Town CD Vol 25 -... 2012 318
ស្រឡាញ់គេហួសព្រោះគេជាអ្នកមានជាងអូន Town CD Vol 26 -... 2012 71
ខ្ញុំមិនសមអោយនាងស្មោះ Town CD Vol 28 -... 2012 412 +1
បេះដូងអើយ Town VCD Vol 06 ... 2012 169
៣៥ ថ្ងៃ Town VCD Vol 06 ... 2012 362 +1
បើនាងបានបង Town VCD Vol 07 ... 2012 567
ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ Town VCD Vol 07 ... 2012 903 -2
នាំម៉ែទៅស្ដី Town VCD Vol 08 ... 2012 358 +2
ប្ដីខ្ញុំកូនអាចារ្យវត្ត Town VCD Vol 08 ... 2012 129
ប្រាប់គេចុះថាបងក្បត់អូន Town VCD Vol 10 ... 2012 385
នុំCakeល្វីង Town VCD Vol 11 ... 2012 241
ពិភពលោកនេះ កនែ្លងណាខ្ញុំគួរទៅ Town CD Vol 15 -... 2011 447
នំ cake ល្វីង Town CD Vol 15 -... 2011 339 +2
កុំយំអាណិតបង Town CD Vol 15 -... 2011 226
ធ្លាប់សន្យាហើយថាមិនឲអូនយំ Town CD Vol 18 -... 2011 133
ភ្នែកអើយភ្នែក Town CD Vol 18 -... 2011 255
កុំទាន់ស្រលាញ់គេឲខ្លាំងជាងបង Town CD Vol 18 -... 2011 398 +2

អ្នកគាំទ្រ

765 បានគាំទ្រ ខេម
Copyright 2014 Khmerload