ផលិតកម្ម

BigMan
RHM
M
Sunday
Town
Reload Music

ឆន សុវណ្ណរាជ

តារាចម្រៀង ឆន សុវណ្ណរាជ មានស្រុកកំនើតកើតជានៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានបងប្អូន ៨ នាក់ ក្នុងនោះប្រុស ២ នាក់ និង ស្រី ៦ នាក់ ដែលលោកគឺជាកូនទី៣។ រាជ ចូលចិត្ត និង ស្រលាញ់សិល្បៈតាំងតែពីកុមារភាពមកម៉្លេះ ដោយតែងតែស្រមៃថា ...

(អានបន្ត)
ចំរៀងពេញនិយមរបស់ ឆន សុវណ្ណរាជ

បទចំរៀងបញ្ចូលថ្មី

3141
នាំលាភចូលផ្ទះ
ករុណា ពេជ្រ
3141
នាំលាភចូលផ្ទះ
អេនី ហ្សាម
3151
ឆ្នាំថ្មីចូលហេង
សុគន្ធ ថេរ៉ាយុទ
3155
ង៉ូវហេងឆ្នាំថ្មី
ករុណា ពេជ្រ
3155
ង៉ូវហេងឆ្នាំថ្មី
អេនី ហ្សាម
3162
ថាមពលបេះដូង
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3158
គួរឲ្យស្រទ្បាញ់
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3154
ម៉ុងសាយកំលោះ
សុគន្ធ ថេរ៉ាយុទ
3137
ឆ្នាំថ្មីកុំនៅលីវយូរ
សុគន្ធ ថេរ៉ាយុទ
3137
ឆ្នាំថ្មីកុំនៅលីវយូរ
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3149
លាភហោះពេញផ្ទះ
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3074
កុងស៊ីហ្វាយឆាយ វ័រអាយនី
សុគន្ធ ថេរ៉ាយុទ
3074
កុងស៊ីហ្វាយឆាយ វ័រអាយនី
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
3125
កំលោះចាប់ហួយ
លី អ៊ីវ៉ាធីណា
Copyright 2014 Khmerload